Välkommen till Cancer Gotland

Cancer Gotland är en stödförening för personer som har drabbats av cancer. Föreningen har till uppgift att tillvarata de cancerbehandlades intressen samt vara stöd för de drabbade och närstående. Cancer Gotland är en ideell partipolitisk och religiöst obunden förening som bildades i juni 2014.