Om Cancer Gotland

Cancerföreningen Cancer Gotland är en helt ideell förening vars syfte är att ge personligt stöd åt cancerdrabbade och deras anhöriga. Vi hjälper bland annat till med information om olika cancersjukdomar, vård och rehabilitering. Vi söker och förmedlar kontakter i och utanför vården. Framför allt är vi medmänniskor i en situation som vi vet är mycket krävande för dem som drabbas.

Social trygghet och gemenskap är viktigt.

Vi i Cancer Gotland har idag en samtalsgrupp och stödgrupp för patienter och närstående, en gång i månaden på Träffpunkten Gråbo. Här träffar vi, personer som befinner sig – eller har befunnit sig – i samma situation. Vi pratar och ventileras tankar och funderingar – inte bara om sjukdomen utan om mycket annat också!

Föreningen har medlemsmöten tre gånger på våren och tre gånger på hösten med intressanta föreläsningar eller underhållningar.